Hondenschool Roosendaal

 

 

 

 

theorie

De training bij hondenschool Roosendaal is gebaseerd op de wetenschappelijke principes van Dominantie zoals geformuleerd door B.F. Skinner – Uitdoving als een methode om het Leren te verbeteren. Wij passen dit toe in onze hondenschool waar we de grondbeginselen van de soorten leren aanleren. We streven ernaar de slechte gewoonte uit te doven en te vervangen door een positief aangeleerd gedrag. Om dit te doen beginnen we met de basis, we leren onze honden de vier commando’s – Zit, Af, Blijf en Terugroepen. Daarna ontwikkelen we de belangrijkste technieken van shaping om de hond gehoorzaam te maken. We trainen onze honden ook om deel uit te maken van ons gezin en ons te helpen in het dagelijks leven. Bij hondenschool Breda vindt u een unieke benadering van hondengehoorzaamheid die geen enkele andere school in België biedt.

Waarom hondenschool Roosendaal?

Niet alle honden in onze samenleving hebben hetzelfde potentieel, in feite zijn zij de laagste in de sociale rangorde als gevolg van de onderdrukking, en wij als eigenaars helpen hen niet. Het goede nieuws is dat we kunnen leren hoe we ze kunnen helpen en hun leven kunnen veranderen. Dit begint met de basis, een hond laten stoppen met blaffen, bijten en agressief zijn, door zijn perceptie van zichzelf te veranderen.

Het soort leren dat honden doen, noemen we stimulus respons. Honden zullen reageren op iets in hun omgeving. Er zijn verschillende soorten stimuli, die dingen die we normaal negeren, maar angst uitlokken zoals vuurwerk zal angst en agressie veroorzaken, fobieën gekoppeld aan mensen of aan andere honden, zoals kriebels en luchtgeluid. Honden die lijden aan acute angst vertonen ook angst en agressie, vaak tot het punt dat ze zichzelf schade toebrengen. Honden leren door associatie, als ze leren de prikkel te negeren en te associëren zal deze worden weggenomen.

Als een trainer het gedrag negeert en aanneemt dat de hond een geldige angstreactie heeft, als we het gedrag dan belonen, leren we de hond dat het OK is. Wanneer de angst angstig wordt, zoals in het voorbeeld dat ik eerder gaf, moeten we voorwaarden gaan toevoegen die geen angst zijn om de wortel te versterken (positieve bekrachtiging). Als hij de autosleutels wil, hoeft hij niet uit het raam te springen, als hij weigert krijgt hij een snoepje en mag hij weer naar binnen. Als hij aardappels musicalt moet je misschien een voorwaarde toevoegen om hem aardappels te laten eten.

Hondenschool is een prachtige methode om een hond basis socialisatievaardigheden aan te leren, en zijn zelfvertrouwen op te bouwen. Dit is van grote waarde voor elke hond, omdat ze voortdurend, zonder het te weten, zullen afstemmen op wat er om hen heen gebeurt. Hondengehoorzaamheid is een cruciale vaardigheid en het is iets waar ze waarde aan zullen hechten en naar terug zullen keren.

Waarom een hondenschool?

Naar mijn mening is er geen vervanging voor training in hondengehoorzaamheid. Dit geldt vooral voor een werkhond zoals een blindengeleidehond, hulphond of herdershond. Mensen die basistraining en hondentraining negeren kunnen hun hond het leven zuur maken en voortdurend frustrerend zijn. Het is ook even belangrijk voor uw relatie met uw hond, want basistraining en hondengehoorzaamheid zijn essentieel voor een goede en gelukkige relatie.