Paardrijden Rotterdam

 

 

 

 

Vereisten voor een Paardrij-instructeur: Een geldig rijbewijs met een score van 4.4 of hoger en een bewijs van verzekering onder de $100. Paardrijden zonder rijbewijs is illegaal. Om Paardrij-instructeur te worden, moet men een bekwaamheidsexamen afleggen. Voor meer informatie over het bekwaamheidsexamen, check deze link. Vereisten voor een paardrijinstructeurslicentie: Bewijs van een lopende verzekering met een hogere limiet dan de eerder genoemde.

Bewijs van een geldig rijbewijs, indien van toepassing.

Certificaat van voltooiing van formele opleiding aangeboden door de plaatselijke Riding Connection. Afhankelijk van de mogelijkheden met andere paardrij-ervaringen, moet de instructeur nog een test afleggen voordat hij/zij een licentie kan krijgen. Eisen aan de ervaring van een Paardrij-instructeur: De Paardrij-instructeur moet een goede reputatie behouden bij de lokale Riding Connection en de California Highway Patrol. Als de instructeur moeilijkheden ondervindt, zal de Highway Patrol extra assistentie verlenen. De Ruiter moet 18 jaar of ouder zijn.

De Ruiter MOET tijdens een paardrijles op het zadel hebben gezeten. Zij die aan de lijn zitten en bevelen geven, zelfs als zij zelf ruiters waren, zijn niet gekwalificeerd als instructeurs. Elke Ponyback Riding Instructeur is een Paardrijden Instructeur. De ruiter moet ook in goede lichamelijke conditie zijn en in staat zijn de pony een steile heuvel op te duwen of een slecht pad af te rijden. Gedragscode: Het reguleren van het gedrag van de ruiters is onderdeel van de taak van de Paardrijinstructeur. Een ruiter mag te allen tijde naast een andere paardrij-instructeur rijden en wordt aangemoedigd deze regels in praktijk te brengen. Ruiters mogen op elk moment van rijtechniek of -configuratie veranderen, maar rijden niet direct achter de instructeur aan. Elke Ruiter die de regels overtreedt kan verplicht worden het goed te maken met zijn rijpartner in zijn/haar klas. Als een Ruiter gevraagd wordt om deel te nemen aan een les waarvan niet zeker is of er andere Ruiters aanwezig zullen zijn, wordt hij/zij doorverwezen naar een rijpartner en kan zijn/haar partner lesgeven. Verplichte zaken voor een Ruiter: De Ruiter moet zijn of haar werkvergunning in zijn of haar bestand hebben bij de Riding Connection. Een nieuw, geldig rijbewijs met een score van 4.4 of hoger OF een bewijs van verzekering boven de $100. Het tweede is vereist als de Ruiter wil werken als een contract Paardrijden Instructeur.

Bewijs van toelating tot het rijprogramma van de US Army Reserves, de US Air Force en de US Navy Reserves. Voor de laatste is een bewijs vereist dat de ruiter ten minste 40 uur of meer passabel krediet heeft en in staat is militair werk te verrichten. De ruiters van de US Air Force moeten ook geslaagd zijn voor een pre-trainingstest en minstens 18 jaar oud zijn.

Opleiding: Naast de rijlessen in de manege, zullen de Ruiters een job/dienst training moeten volgen bij de aanwerving Stage+1. De Ruiters moeten ook slagen voor hun dagelijkse praktijktest en een visuele discriminatietest. Nadat aan deze eisen is voldaan, moeten de Ruiters een Ruiter-veldtest afleggen en ontvangen zij hun licentie. Ruiterbeoordeling: Een goede beoordeling is van essentieel belang om er zeker van te zijn dat een Ruiter in staat is het werk aan te kunnen, inclusief de grotere gevaren van het rijden. Vervolgens wordt een rijtest afgelegd om te bepalen of de Ruiter nog steeds aan de eisen voor een vergunning voldoet. Na het afleggen van de laatste rijtest wordt de berijder als een gekwalificeerde berijder beschouwd. De volgende criteria worden gebruikt om de bekwaamheid van een Ruiter te beoordelen: Een testgids met suggesties voor specifieke rijmanoeuvres moet worden overhandigd in de halteplaats.

De Ruiter moet als laatste de stellage verlaten.

[1] Traditionele ruiters zijn bezig met een lichamelijke of geestelijke oefening die verband houdt met het paardrijden. Zij moeten een actieve houding aannemen om een of andere prestatie te leveren, bijvoorbeeld het trekken van een paard.

[2] De Ruiter moet de rit uitvoeren zoals deze is ontworpen. Angst voor gevaar, onbalans, vermoeidheid, verwondingen, gebrek aan inzicht in het parcours, reacties van mensen of het falen om moeilijk werk of terrein te bedwingen vallen onder de evaluatiecriteria.

[3] Ruiters moeten een gewelddadig tempo van progressie verwachten. Er mag nooit een rijopleiding worden gestart die onnodig moeilijk te voltooien is.

[4] De Ruiter moet in staat zijn de route te organiseren en uiteindelijk te rijden met de uitrusting en met de tijdige voltooiing van de opleiding.

[5] De Ruiters moeten voldoende getraind zijn voor hun vaardigheidsniveau. Dat wil zeggen dat de Ruiter af en toe in zelfgenoegzame rijsituaties moet passen.

[6] Er moet een niveau van technische bekwaamheid zijn met apparatuur die nodig is om de taak uit te voeren.

[7] Fouten of mislukkingen komen op enigerlei wijze voort uit een beperkte kennis van knopen en vakmanschap. Dat wil zeggen, snelwegen die afgesloten zijn, omstandigheden die nalatigheid van monteurs met zich meebrengen, verkeerd geplaatst of toegepast tuig en gebrek aan ervaring van weggebruikers.

lees meer:

Ruiterbewijs halen