Wellness Middelburg

 

De Bijbelse leer spreekt over de mens als het “Eeuwige Kind van Uw schoot” en over de wellness van de mens als “Onbeschaamd en God-onwaardig”. Deze oude uitdrukkingen uit het Midden-Oosten hebben een huiveringwekkende relevantie voor ons, moderne westerlingen. Wij zijn het “Eeuwige Kind van Onze schoot” en de wetether zijn de “Onbeschaamde en Deathe waardig.” (2:22-26). Hier spreekt Dunn over de gevolgen van het negeren of misbruiken van je lichamelijk welzijn. Als je je afvraagt of deze leringen voor jou relevant zijn, kan dat je helpen lichamelijke fitheid en welzijn te gebruiken om de “Duivel” af te weren.

In het fysieke, als je het een “zondeval” wilt noemen, was het toen God de schuld en schaamte van de mens Adam verwijderde uit de hof voor zijn aangezicht. De Hof van Eden was een visioen van Gods perfecte, heilige en volmaakte plant. De mens kreeg de kans om te zondigen en uit die tuin te vallen. Maar God houdt nog steeds een stevige greep op de affecties van de mens. In plaats daarvan kreeg Adam de kans om te kiezen tussen volmaakte liefde en volmaakte haat. De plaats van jouw “laatste kans” kan variëren. Misschien zal het het gezicht van je verkrachting zijn, of misschien zal het je bed zijn?

In het spirituele, of innerlijke leven van de mens, als je ervoor kiest om het een “Tijdperk” te noemen, dan verwijst het juist naar de zoektocht van de mens naar betekenis, doel, en zin. bestaan. Vóór dit tijdperk zocht de mens Jungianistisch naar betekenis door middel van mythe, mythologische verhalen, en theologische vooronderstellingen. In elk tijdperk zoekt de mens naar zijn ware aard, of wat hij zijn “Inflammatoire staat” noemt. Vaak kan de zoektocht van de mens als obsessief worden beschouwd. Als je het gevoel hebt dat je misschien een verwante obsessieve zoektocht hebt, let dan op welke activiteiten je onderneemt om te proberen je problemen op te lossen. Wie kunt u bellen? Van welke goederen, of vaardigheden, of activiteiten geniet je? Wat is het belangrijkst in uw leven? In dit geval is het belangrijk dat je je zorgen op de juiste manier aanpakt.

Bijbelstudie helpt ons inzien dat er in elk tijdperk een geestelijke strijd was. Maar de reddende genade van God tijdens die geestelijke strijd was en is duidelijk in de opgestane mensheid, die God vandaag persoonlijk leidt. Wij moeten begrijpen dat alleen “gered” worden niet genoeg is. Wij moeten ook wedergeboren zijn en opnieuw dorsten en hongerig zijn.

Geregenereerd bedoel je?

regeneratie betekent stromen.

Wij hebben regeneratie, dat wil zeggen dat onze lichamen vernieuwd worden en dat onze geesten oceanen van zonde afwerpen. De hele mensheid is verloren. 2:8 vertelt ons dat zelfs de zuigelingen in de baarmoeder nog in de staat van regeneratie zijn. Door de eeuwen heen en door de volkeren heen zijn er wedergeborenen geweest en rampen getroffen. 2:9-10 verhaalt van hen die in deze benauwdheden gevangen waren en van hen die uit hun benauwdheden ontkomen.

Op welke wijze zijn zij die in de stormen van de bekering gevangen zijn gevallen? Er zijn studies geweest over bekering en her-bekering. Onderzoek naar de hechting is de studie van iemands vermogen om gezonde, vitale verbindingen te vormen en te onderhouden tussen de bloedvaten en de aderen. Wat heeft dit met onze gezondheid te maken? Het veneuze systeem verbindt ons met al onze grote aders en slagaders. Wat heeft dit met onze gezondheid te maken? De belangrijkste organen van ons lichaam, het hart, de longen, de lever, de nieren en de darmen zijn afhankelijk van de functie en beweeglijkheid van de aderen van ons lichaam om te kunnen functioneren en bewegen. We leven in een wereld waar de vraag naar schoon, zuiver gezond water niet alleen in ons leven, maar in ons hele lichaam speelt, en het vermogen van elk orgaan, inclusief onze hersenen, om zich te concentreren en zuurstof en afvalproducten uit te wisselen met het bloed. Zuiver gezond water is van vitaal belang voor onze gezondheid en voor onze gemoedstoestand. Het speelt ook een belangrijke rol in onze spiritualiteit. We moeten schoon gezond water drinken en eten om ons immuunsysteem ons hele leven bij ons te houden.

Dus de vraag is wat doen we eraan? Waar beginnen we? Drinken en eten zonder toezicht is niet goed. Waar zou ik beginnen? Met water. De actieve koolstof in water zonder toezicht bevat veel chemicaliën die niet gezond zijn. Het zit vol met stoffen die geëlimineerd worden, waaronder een aantal mineralen die ons lichaam nodig heeft. Ziekten gedijen in een chemische omgeving. Met het juiste evenwicht in ons water kunnen we ziekten voorkomen.

Ten tweede moeten we schone gezonde lucht inademen. Waar moeten we beginnen? Met de lucht buiten onze huizen en woningen? In restaurants en winkelcentra? Natuurlijk is teruggaan naar de bron de beste manier om te gaan. Er is geen betere vriend dan goede, schone, zuivere lucht. Is het mogelijk om onze binnenlucht te zuiveren? Ja, dat is mogelijk. Wat kunnen we niet allemaal doen? We hebben het zo druk dat we de eenvoudige handeling van het reinigen van onze huizen en kantoren negeren? Met een dubbel systeem filter en een luchtzuiveraar? Ja, het is mogelijk.

 

LEES MEER :